Cannabis och graviditet

Eftersom det finns en ökad prevalens för cannabisanvändning bland gravida har en forskargrupp undersökt bästa intervention för att minska eller helst avsluta cannabisintag under graviditeten. Bakgrunden är naturligtvis de omfattande negativa effekterna som ses på moderkaka och fostrets utveckling. En studie från Karolinska institutet i samarbete med ett internationellt forskarlag visar att cannabisbruk under graviditeten kan störa utvecklingen av fostrets hjärna med risk för långvarigt kvarvarande effekter efter födseln.

Den här refererade rapporten är en översiktsstudie som utgår från tidigare publicerade rapporter. Totalt fördjupade man sig i 9 välgjorda studier. Resultatet blev att det var en rejäl arsenal behandlingsalternativ som försökts för att få den gravida att eliminera sitt cannabisintag.

De mest effektiva metoderna var MI (Motiverande Intervjuer), KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) samt MET (Motivationshöjande behandling). Forskargruppen framhöll i sin konklusion att de två förstnämnda fungerade bäst.

Den kanske viktigaste sammanfattningen var att det finns ett mycket stort behov av högkvalitativa studier som fokuserar på denna grupp. Ett förslag från forskargruppen är att se över möjligheterna att hitta rätta metoder för datorbaserad intervention.                 

Journal of Addiction Medicine. 17(1):47-53, January/February 2023.

Relaterade