Vid magnetröntgenstudier framkommer att hjärnan åldras snabbare för individer med alkoholberoende (AUD). Detta menar en forskargrupp kan vara en anledning till åldersrelaterad demens.

Det är longitudinella fynd som visar på ett accelererande åldrande för vissa selektiva hjärnstrukturer i frontala cortex hos såväl män som kvinnor med AUD. Därtill ses ett för tidigt åldrande inom de hippocampala och talamiska volymerna.

Dessa fynd kan vara orsak till den kognitiva och minnesstödjande försämringen som blir följden av den morfologiska förändringen som ökar med stigande ålder.

https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2022.06.002