I Sverige är det enbart amfetamin som toppar den europeiska statistiken

Det europeiska narkotikaorganet EMCDDA har publicerat 2022 års avloppsundersökning, dvs analyserna av avloppsvatten efter narkotika i 66 städer inom unionen (inklusive Turkiet och Norge). Resultatet var vid jämförelse med 2021 såväl plus som minus, mest minus. Allmänt menar undersökarna att ju större städer som undersöktes, desto större var fynden över lag.

De årligen analyserade substanserna är kokain, amfetamin, metamfetamin, MDMA, cannabis och för första gången ketamin.

Cannabis (THC-COOH) är fortsatt den vanligaste drogen med den största utbredningen enligt denna rapport i Tjeckien, Spanien, Nederländerna och Portugal. I 18 av de 38 städerna noterades en minskning och i 15 en ökning.

Inom EU har det skett en ökning av användningen av ketamin och därför har EMCDDA förordat analys av drogen. Högsta noterade analyssiffrorna kommer från Danmark, Italien, Spanien och Portugal.

Kokainintaget är främst koncentrerat till städer i Belgien, Nederländerna, Spanien och Portugal. Crack kokain hittades i avloppsvatten i 13 europeiska städer, främst i Amsterdam och Antwerpen.

Den enda drog där Sverige var bland de med högsta noteringarna gällde amfetamin. Vi samsades med Belgien, Tyskland, Nederländerna och Finland. Det sågs en nedgång i analyserna för 26 städer, 20 rapporterade en ökning. Systerdrogen metamfetamin har sedan tradition varit koncentrerad till Tjeckien och Slovakien. Fler länder är nu aktuella. De högsta halterna fanns (förstås) i tre städer i Tjeckien följt av städer i Litauen, Tyskland, Turkiet och Cypern. Nu hittas även höga halter i Belgien, Östra delen av Tyskland och Spanien. Metamfetamin finns även noterat i Danmark, Lettland, Finland och Norge.

MDMA verkar minska i norra Europa medan det finns en liten ökning söderut. Största fynden gjordes dock i Belgien, Tjeckien, Nederländerna, Spanien och Portugal.

EMCDDA.org