Den amerikanska delstaten Oklahoma röstade i mars 2023 nej till en legalisering av marijuana för rekreationellt bruk. Det finns dock sedan fem år en möjlighet att få drogen utskriven som läkemedel.

Lite hyckleri må tyckas emedan staten tillåter obegränsat antal medicinska försäljningsställen. För närvarande finns nästan 2 900 sådana. Det är mer än staten Kalifornien kan erbjuda, trots att den har 10 gånger fler invånare. I Oklahoma behövs inte någon specifik sjukdomshistoria för att få den medicinska marijuanan utskriven.

I slutet av 2022 röstade fem delstater angående legalisering. Arkansas, North Dakota och South Dakota sade nej medan Maryland och Missouri sade ja.

Det är nu endast tre delstater som inte har någon form av legalisering av marijuana (cannabis): Idaho, Nebraska och Kansas.

Washington Post 230309

Även om försäljningen av vin (starkvinsförsäljningen inte inräknad) via Systembolaget är långt ifrån de länder som toppar statistiken så ses en dramatisk ökning med 32,6 procent. Under sista kvartalet 2022 såldes 204 846 liter vin i Sverige. Inget land i statistiken har ökat tillnärmelsevis så mycket.

Störst försäljning för detta kvartal redovisas från Italien (15 miljoner liter), Frankrike (7) och Spanien (7). Såväl Italien som Frankrike har minskat i försäljningen.

Systembolaget.se

The seminar discusses the opportunities provided by substance abuse services to reach people who are not covered by the services. In addition, the theme of what we can do to prevent drug overdose deaths will be discussed. The seminar ends with a panel discussion.

The seminar is organized in English and it is implemented as a webinar.

Implementation The Finnish Society of Addition Medicine in cooperation with the city of Helsinki.

More info and to register: https://www.paly.fi/out-of-margin-seminar2023/

Hittills har det funnits indikationer på att ett dagligt intag av alkohol bör undvikas eftersom det finns en negativ inverkan på levern och därtill en risk för utveckling av alkoholberoende. När det gäller leverpåverkan har evidensen varit klen. Därför har en forskargrupp publicerat en meta-analys i Drug Alc Review för att undersöka vad forskningen hittills egentligen kommit fram till.

Fem stora undersökningar ställdes samman och resultatet visade sig vara signifikant. Dagligt intag av alkohol ökade risken för utveckling av levercirros jämfört med de som inte drack varje dag.

Förklaringen till skadeverkan på levern var exponeringen av acetaldehyd och andra toxiska substanser. Rekommendationen blev sålunda att levern behöver alkoholfria dagar för att återhämta sig, speciellt för de som dricker stora mängder alkohol.

https://doi.org/10.1111/dar.13563

Den 2 mars 2023 meddelade det kanadensiska biokemiska företaget Sunshine Earth Lab att man fått statens tillstånd att producera och sälja kokain, morfin, ecstasy (MDMA) och heroin. Tidigare har biokemiföretaget Adastra Lab fått statligt tillstånd att producera och sälja cannabisextrakt och psilocybin och psilocin (hallucinogena effekter liknande LSD).

Tillståndet gäller för en treårig försöksverksamhet i British Colombia som är närmast ett epidemiskt centrum för drogdödlig utgång. Sedan 2016 har antalet dödsfall överstigit 10 00 inom distriktet. British Columbia har drygt 5 miljoner invånare och är därmed den tredje största provinsen i landet. Under samma tidsperiod har antalet drogrelaterad död i Kanada uppgått till cirka 30 000.

Denna dystra utveckling är anledningen till att hälsomyndigheten i landet försöker få bukt med drogdöden genom licensiering av drogtillverkning och försäljning i mindre skala. Det för att substanserna förhoppningsvis ska vara renare och hålla jämn kvalitet. Det är en treårig försöksverksamhet med tillåtet innehav av opioider, kokain, metamfetamin och ecstasy på totalt högst 2,5 gram. Den kriminella försäljningen (trafficking) är fortfarande illegal.

British Columbia är den andra staten i Nordamerika som avkriminaliserat ”tunga” droger. Först var USA-staten Oregon som gjorde så i november 2020.

https://www.france24.com/