Ny mätmetod: det är fler som röker cannabis

Att röka cannabis är två till tre gånger vanligare bland unga vuxna svenskar än tidigare undersökningar har visat.

CANs regelbundna enkätundersökningar som kartlägger intag av alkohol och/eller narkotika har stor betydelse som arbetsredskap inom såväl vård som socialt arbete. Ett vederhäftigt underlag är därför av stor betydelse. Det är här den nya mätmetoden kommer in i bilden.

I en studie som genomförts av Filip Andersson, doktorand på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm har en ny frågemetod använts. Bakgrunden till denna är att det länge funnits kunskap om att många inte svarar helt sanningsenligt i den vanliga enkätformen från CAN.

För att få en uppfattning om hur stort mörkertalet kan vara har han i samarbete med CAN genomfört en studie där en ny metod – en så kallad indirekt enkät – har använts.

Vid en jämförelse mellan den indirekta enkäten och CANs traditionella modell visar det att tidigare uppskattningar av bruket av cannabis har varit alldeles för låga. Andelen cannabisbrukare i åldrarna 18-29 år är mellan två och tre gånger större än vid tidigare mätningar. Skillnaden metoderna emellan var större än forskarna väntat.

Relaterade