Myanmar leder opiumproduktionen i världen

Opiumodlingarna inom den gyllene triangeln (The Golden Triangle) har under senaste året ökat markant i Myanmar, som nu är det ledande landet i världen i opiumproduktion. Under långt tid har Afganistan varit världsledande men har nu fått se sig omsprungna av konkurrenten.

Opiumodlingarna tillsammans med fortsatt hög produktion av syntetiska droger tillsammans med droghandel, penningtvätt och omfattande kriminell aktivitet har lett till en tilltagande olaglig ekonomisk tillväxt inom Mekongdeltat.

Statistiken kommer från UNODC och publicerades den 12 december 2023.

Unodc.org

Relaterade