Kanada har stora fentanylproblem

Den kanadensiska polisen har slagit till mot en lantegendom utanför Vancouver och där funnit 2,5 miljoner doser fentanyl och mängder av kemikalier. Sex månader tidigare gjordes en raid mot en lagerlokal som fungerat som ett illegalt laboratorium för framställning av fentanyl. Råmaterialet till drogen importeras till 98 procent från Kina. Fabriken var lokaliserad endast några mil från gränsen till USA. Det har under senare år vuxit upp allt fler fentanylfabriker i Kanada.

Intressant är att det i USA inte funnits några indikationer på smuggling av fentanyl från Kanada. Polismyndigheten menar att produktionen var av den omfattningen att den täckte betydligt mer än den inhemska efterfrågan, varför man utgick från att stora mängder exporterades. Till bilden hör att det finns praktiskt taget ingen gränskontroll mellan Kanada och USA. Vad som är bekant är att det sker en etablerad rejäl export av fentanyl till Australien och Nya Zealand. Nu finns även USA med i bilden. Det är framför allt i staterna New Jersey, North Carolina, North Dakota and Oregon som kanadaproducerad fentanyl hittats. Kanada har blivit en stor exportnation för fentanyl.

The Washington Post, dec 2023

Relaterade