Bensodiazepiner under graviditet ökar risken för missfall

Resultatet från en mycket omfattande taiwanesisk studie visar att intag av bensodiazepiner under graviditet ökar risken för missfall. Då har man även tagit med i beräkningen andra riskfaktorer som ålder, medicinska komplikationer, andra läkemedel mm.

Studien inkluderade över 3 miljoner graviditeter för 2 miljoner kvinnor under tidsperioden 2004 – 2018. Utfallet blev att graviditeten ledde till missfall i 4,4 procent.

Forskargruppen visar att kvinnor som intog bensodiazepiner före 19:e havandeskapsveckan hade en 70-procentig ökad risk för missfall. Med missfall räknades all abortering mellan vecka 8 och 19. Vid en subanalys framkom att de vanligaste ”riskpreparaten” var alprazolam  och fludiazepam (finns ej registrerat i Sverige).

JAMA Psychiatry doi:10.1001/jamapsychiatry.2023.4912

Relaterade