Amerikanska FDA vill godkänna cannabis som legal medicin

FDA (US Food and Drug Administration) har gått igenom mer än 30 000 vårdgivare och ungefär sex miljoner patienter som har erhållit marijuana i delstatliga program som varit etablerade sedan 2016. Rapporten är publicerad av Hälsodepartementet (U.S. Department of Health and Human Services).

I sin rapport framkommer att FDA och därmed Hälsodepartementet anser att cannabis är en lågriskbehandling för den allmänna hälsan och har en beroendepotential som är lägre än för droger enligt klassificeringen I och II som innefattar droger som heroin och kokain. Därför anmodar FDA att DEA graderar cannabis enligt farlighetsgrad III. Det betyder en nedreglering av cannabis från I till III.

Nu har FDA och Hälsodepartementet inte sista ordet. Det är DEA (Drug Enforcement Administration) som beslutar och klassificering av droger enligt den amerikanska lagen (Controlled Substances Act). Om DEA accepterar FDA-rapportens rekommendation skulle det innebära att cannabis hamnar i samma kategori som exempelvis ketamin, anabola steroider och testestoron. Men – marijuana kommer fortfarande att vara en drog med restriktioner även om forskning kring cannabisbaserad medicin underlättas.

Bakgrunden till den omfattande undersökningen som FDA gjort är att president Biden i oktober 2022 bad Hälsodepartementet och Federala åklagarämbetet att undersöka hur marijuana är klassad i den federala lagstiftningen.

FDAs rapport tas nu inte rakt av. DEA är måhända pressad att handla, men det finns ingen tidsaspekt och organisationen behöver egentligen inte handla alls. Det finns också ett visst politiskt motstånd till nedgradering av cannabis.

www.medscape.com, www.forbes.com.
DEA, se BULLETIN 4/2023, sid. 18.

Relaterade