Stoppad fortbildning kan på sikt leda till dyrare vård

Svenska Läkaresällskapet påpekar att då flera regioner inför besparingar som bland annat innebär restriktioner kring fortbildning kan detta i förlängningen leda till en dyrare vård. En oroande utveckling anser Svenska Läkaresällskapet då fortbildning måste ses som en investering i vården för att fortsatt säkra en hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Relaterade