Hjälp i vård av enskilda patienter och i verksamhetsuppföljning. Kommentar från Svensk förening för Beroendemedicin i Läkartidningen 2024.

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2024/01/nya-svenska-diagnoskoder-for-beroendetillstand-i-remission/

Remissionskoderna publicerad på vår hemsida den 6 december 2023:

Svensk förening för beroendemedicin rekommenderar följande definitioner av tilläggskoderna för beroendetillstånd i remission i svenska ICD-10:

december 6, 2023

C. Aktiv droganvändning: Patienten har uppfyllt kriterier för beroendediagnosen under de senaste 3 månaderna.

D. Tidig fullständig remission: Patienten har inte uppfyllt några kriterier för beroendediagnosen (utöver craving-kriteriet) under de senaste 3 till 12 månaderna.

E. Långvarig partiell remission: Patienten har sedan minst 12 månader en minskad användning av substansen och har under denna tid inte uppfyllt tillräckligt antal kriterier för beroendediagnosen, även om enstaka diagnoskriterier varit uppfyllda.

F. Långvarig fullständig remission: Patienten har sedan minst 12 månader inte uppfyllt något kriterium för beroendediagnosen (utöver craving-kriteriet).

Bakgrund, Skilda remissionsbegrepp i DSM-5 och ICFD-11, Motivering och kliniska reflektioner hittar du under fliken Föreningen.

FDA (US Food and Drug Administration) har gått igenom mer än 30 000 vårdgivare och ungefär sex miljoner patienter som har erhållit marijuana i delstatliga program som varit etablerade sedan 2016. Rapporten är publicerad av Hälsodepartementet (U.S. Department of Health and Human Services).

I sin rapport framkommer att FDA och därmed Hälsodepartementet anser att cannabis är en lågriskbehandling för den allmänna hälsan och har en beroendepotential som är lägre än för droger enligt klassificeringen I och II som innefattar droger som heroin och kokain. Därför anmodar FDA att DEA graderar cannabis enligt farlighetsgrad III. Det betyder en nedreglering av cannabis från I till III.

Nu har FDA och Hälsodepartementet inte sista ordet. Det är DEA (Drug Enforcement Administration) som beslutar och klassificering av droger enligt den amerikanska lagen (Controlled Substances Act). Om DEA accepterar FDA-rapportens rekommendation skulle det innebära att cannabis hamnar i samma kategori som exempelvis ketamin, anabola steroider och testestoron. Men – marijuana kommer fortfarande att vara en drog med restriktioner även om forskning kring cannabisbaserad medicin underlättas.

Bakgrunden till den omfattande undersökningen som FDA gjort är att president Biden i oktober 2022 bad Hälsodepartementet och Federala åklagarämbetet att undersöka hur marijuana är klassad i den federala lagstiftningen.

FDAs rapport tas nu inte rakt av. DEA är måhända pressad att handla, men det finns ingen tidsaspekt och organisationen behöver egentligen inte handla alls. Det finns också ett visst politiskt motstånd till nedgradering av cannabis.

www.medscape.com, www.forbes.com.
DEA, se BULLETIN 4/2023, sid. 18.

Den holländska tullen tog 60 000 kilo kokain under 2023. Det är 9 000 kilo mer än föregående år. Största beslagen var i den enorma hamnen i Rotterdam men också i den mindre i Vlissingen. En ökad smuggling har också skett via flyget. Här sågs i Nederländerna en ökning från 1 300 kilo till 2250 kilo.

Det var inte lika stor ökning av smugglingen i Belgien (Antwerpen). Här beslagtogs 116 000 kilo kokain under 2023 jämfört med 109 000 kilo året före.

De båda länderna har det hårdaste trycket för smuggling av droger via den gigantiska kontainertrafiken från framför allt Latinamerika. Sedan en tid tillbaka samarbetar de båda ländernas tull och polis framgångsrikt och nu även tillsammans med tull i Brasilien, Panama, Costa Rica och inte minst Ecuador som sannolikt är det land som via sin hamn förser Europa med mest kokain. Under förra året togs största beslaget i en kylkontainer som skeppades från Ecuador via Panama till Rotterdam. I kontainern fann man 8 000 kilo kokain.

Det är inte bara själva godset som tull och polis letar efter utan även utövarna, mottagarna och distributörerna. Under januari blev ett tillslag mot den kriminella verksamheten i Bryssel ett kap för polisen: 22 personer greps, inklusive tre poliser(!). Det var en planerad rejäl transport av kokain till Storbritannien via helikoptrar som stoppades.

https://www.government.nl

Enligt CANs senaste undersökning ses en rejäl ökning för vitt snus som nu är en fjärdedel av allt snus som säljs i landet. Försäljningen av e-vätskor till vejp (e-cigaretter) har därtill ökat med 350 procent på ett år.

Ett positivt resultat är att cigarettkonsumtionen minskat rejält. Nedgången berör såväl registrerade som oregistrerade cigaretter. Enligt WHO:s senaste rapport är det en global tendens att tobaksrökningen minskar. Undersökningen visar att 2022 är det en av fem som röker medan år 2000 var det en av tre.

Aftonbladet har gjort en egen kokainundersökning på riksdagspartiernas toaletter. För att vara säker lät man laboratoriet på Karolinska institutet göra en noggrann analys – ingen pardon, det var kokain. Spår av kokain hade hittats på toaletterna hos fyra partier: Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

De drabbade partierna blev nästintill knockade av detta dramatiska besked, alla utom vänsterpartiets ledare som uppenbarligen lite lojt tyckte att det visserligen var mycket allvarligt men framförde till Aftonbladets reporter att man skulle testa tidningens redaktion först.

De övriga partiledarna var kraftfullt avståndstagande, i närmast chocktillstånd och Jimmy Åkesson fastslog snabbt att man genast skulle testa hela riksdagen. Ebba Busch var tydlig i sin kommentar: ”extremt starkt symbolvärde om drogfriheten inte upprätthålls på en plats som också rör Sveriges högsta beslutande församling.”

Dock måste tilläggas att många har tillgång till de undersökta toaletterna, förutom de folkvalda även tjänstemän och besökare.

Aftonbladet, SR och GP

En forskargrupp i Danmark har i European Heart Journal publicerat en undersökning om risken för att utveckla hjärtbesvär i samband med behandling av kronisk smärta med cannabis. Mot bakgrunden att det blir en allt större grupp smärtpatienter som får cannabis ordinerat som smärtlindrande substans är det, enligt forskarna, förvånansvärt lite undersökt kring säkerheten.

Det danska nationella registret för kronisk smärta ligger till grund för denna undersöknings resultat. Av de 1,88 miljoner patienter med kroniska smärta (muskuloskelettal 46%, cancer 11%, neurologisk 13% och ospecifik 30%) var det 5 391 som fått medicinsk cannabis utskriven/ordinerad.

Undersökningen omfattade den absoluta risken för nydebuterad arytmi och akut hjärtsjukdom. Cannabisgruppen jämfördes med en kontrollgrupp som inte tagit cannabis.

Data visade att patientgruppen som erhållit medicinsk cannabis hade en 0,8-procentig absolut risk att få diagnosen arytmi inom 180 dagar efter medicineringsstarten jämfört motsvarande grupp som inte fått denna medicinering.

Författarna sammanfattade resultaten med att cannabismedicinerade patienter med kronisk smärta hade jämfört med kontrollgruppen en ökad risk för nydebuterade arytmier.

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad834

Interpol i Lyon har redovisat 2023 års PANGEA. Under en oannonserad vecka görs varje år tillslag i ett stort antal länder för att hitta försäljning av framför allt illegala läkemedel, men även andra olagliga produkter fångas in. I år var det 89 länder från alla världsdelar (inklusive samtliga nordiska länderna) som deltog i operationen som är ett samarbete med Interpol som ledande organisatör tillsammans med Europol, WCO (Världstullorganisationen) , WHO, UNODC m fl.

Årets tillslag, som ägde rum mellan 3 och 10 oktober, ledde till 72 arresteringar och beslagtag av potentiellt farliga farmaka värda mer än 7 miljoner dollars. Därtill inleddes 325 nya utredningar och biträdde fortsättningsvis andra aktuella kriminella aktiviteter. Mer än 1 300 kriminella hemsidor stängdes ner.

www.interpol.int 

Det finns i världen ungefär 4 miljoner människor som har demenssymtom före 65 års ålder. Varje år tillkommer 370 000 individer. Studier har visat att för äldre kan livsstilsförändringar minska risken för demensutveckling. I en nyligen publicerad unik forskningsrapport i JAMA Neurology visas att samma gäller för tidigdebuterande demens.

Risk för demens för äldre personer har tidigare framhållits 12 specifika faktorer med rökning, högt blodtryck och dålig hörsel som viktiga. Forskarna i den här publicerade studien framhåller 15 olika faktorer som ökar risken för demens före 65 års ålder.

De femton faktorerna som var signifikant förknippade med högre risk för tidigdebuterande demens: låg utbildning, låg socioekonomisk bakgrund, ensamhet, försämrad hörsel, vitamin-D-brist, höga C-reaktiva proteinnivåer, depression, isolering, hög alkoholkonsumtion (beroende) men också helnykterism. De som har 2 apolipopretin ɛ4-allel tillhör riskgruppen liksom social isolering, försämrat handgrepp, ortostatisk hypotension, diabetes och hjärtsjukdom.

Det som förvånade forskarna var att kronisk stress, ensamhet och depression också var tydliga faktorer som kan leda till demens även i yngre åldrar.  

Forskarna understryker att det finns stora möjligheter att även i yngre åldrar påverka sin livssituation för att minska risken för såväl tidig som sen demensutveckling.

JAMA Neurol. December 26, 2023. doi:10.1001/jamaneurol.2023.4929