Nya svenska diagnoskoder för beroendetillstånd i remission

Hjälp i vård av enskilda patienter och i verksamhetsuppföljning. Kommentar från Svensk förening för Beroendemedicin i Läkartidningen 2024.

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2024/01/nya-svenska-diagnoskoder-for-beroendetillstand-i-remission/

Remissionskoderna publicerad på vår hemsida den 6 december 2023:

Svensk förening för beroendemedicin rekommenderar följande definitioner av tilläggskoderna för beroendetillstånd i remission i svenska ICD-10:

december 6, 2023

C. Aktiv droganvändning: Patienten har uppfyllt kriterier för beroendediagnosen under de senaste 3 månaderna.

D. Tidig fullständig remission: Patienten har inte uppfyllt några kriterier för beroendediagnosen (utöver craving-kriteriet) under de senaste 3 till 12 månaderna.

E. Långvarig partiell remission: Patienten har sedan minst 12 månader en minskad användning av substansen och har under denna tid inte uppfyllt tillräckligt antal kriterier för beroendediagnosen, även om enstaka diagnoskriterier varit uppfyllda.

F. Långvarig fullständig remission: Patienten har sedan minst 12 månader inte uppfyllt något kriterium för beroendediagnosen (utöver craving-kriteriet).

Bakgrund, Skilda remissionsbegrepp i DSM-5 och ICFD-11, Motivering och kliniska reflektioner hittar du under fliken Föreningen.

Relaterade