Nalmefen bästa läkemedlet för minskad alkoholkonsumtion på längre sikt

En ny meta-analys visar att nalmefen, topiramat och baklofen är effektiva läkemedel för att minska suget efter alkohol. Nalmefen skilde sig lite från de övriga två när det gällde långtidseffekten – den var bättre. Vissa preparat var lite bättre när det gällde att minska antalet dagar med berusningsdrickande, andra visade bättre resultat i antalet helt alkoholfria dagar.

Det intressanta med denna studie, förutom effektmått och biverkningar, är att man tagit hänsyn till långtidseffekterna av denna typ av läkemedel. Denna aspekt är viktig emedan återfall är vanligt vid alkoholberoende. Enligt författarna är långtidseffekten i tidigare publicerade studier inte tillräckligt beaktad.

Undersökningen innefattade 55 RCT-studier (totalt 8 891 personer med AD [alcohol dependence]/AUD [alcohol use disorder] inkluderade).  

Jämfört med placebo hade nalmefen och topiramat högre frekvens av biverkningar.

doi.org/10.1111/add.16421

Relaterade