Inga prishöjningar på narkotikan

CAN har publicerat sin årliga prisanalys av narkotikan som erbjuds i landet. Med sedvanlig hänsyn till inflationen har priset på exempelvis amfetamin blir mindre än en fjärdedel billigare förra året jämfört med för 35 år sedan. Heroinet har fallit lika kraftigt i pris. Även för hasch och kokain syns prisnedgångar i ett 35-årigt perspektiv, om än inte lika kraftiga.

Rapporten visar samtidigt att priserna nominellt legat på ungefär samma nivå under de senaste åren.

Trots pandemi, inflation, försämrad kronkurs och konflikter inom den kriminella sfären har priser på narkotikaprodukterna inte stigit. De ligger på 2019 års nivå.

CAN har även tittat på priserna för insmugglade cigaretter och alkoholdrycker. I årets rapport har omsättningen för dessa varor beräknats för första gången. För alkoholdrycker uppgick den till 0,7 miljarder och för cigaretter till 0,1 miljarder.

can.se

Relaterade