CANs tidskrift Alkohol&Narkotika har frågat toppkandidaterna till EU-valet. Här är huvudbudskapet inom beroendeområdet:

Heléne Fritzon (S): Gårdsförsäljning som förslaget är utformat nu riskerar hela det svenska alkoholmonopolet

Tomas Tobé (M): Gårdsförsäljningen är i grunden en frihetsreform

Charlie Weimers (SD): Den viktigaste aspekten är att driva skadereduceringsperspektivet i EU, särskilt vad gäller snus och nikotinprodukter

Jonas Sjöstedt (V): Människor ska kunna leva längre och friskare liv oavsett klass, kön eller härkomst

Alice Bah Kuhnke (MP):”Vi vill se en skarp nationell reglering av det vita snuset”

Emma Wiesner (C): Gårdsförsäljning skulle ha minimal påverkan på den samlade alkoholkonsumtionen

Alice Teodorescu Måwe (KD): Frågor om ANDTS ska i huvudsak inte beslutas på EU-nivå

Karin Karlsbro (L): Den som är fast i ett beroende är inte fri

I samband med Riksförbundet Attentions möte “NPF-forum” på Karolinska Institutet föreläste Svensk förening för Beroendemedicins ordförande Joar Guterstam om beroendevården och dess framtid med särskilt fokus på psykiatrisk samsjuklighet.

Bakgrunden är att omkring var femte patient inom beroendevården uppfyller kriterierna för ADHD. Trots det finns det brist på kunskap om NPF-diagnoser inom beroendevården.

Föreläsningen ägde rum den 19 april i Aula Medica på Karolinska institutet och finns att se och lyssna till via Utbildningsradion.

https://urplay.se/program/237941-npf-forum-2024-ny-syn-pa-beroendevarden