Inför kommande EU-val

CANs tidskrift Alkohol&Narkotika har frågat toppkandidaterna till EU-valet. Här är huvudbudskapet inom beroendeområdet:

Heléne Fritzon (S): Gårdsförsäljning som förslaget är utformat nu riskerar hela det svenska alkoholmonopolet

Tomas Tobé (M): Gårdsförsäljningen är i grunden en frihetsreform

Charlie Weimers (SD): Den viktigaste aspekten är att driva skadereduceringsperspektivet i EU, särskilt vad gäller snus och nikotinprodukter

Jonas Sjöstedt (V): Människor ska kunna leva längre och friskare liv oavsett klass, kön eller härkomst

Alice Bah Kuhnke (MP):”Vi vill se en skarp nationell reglering av det vita snuset”

Emma Wiesner (C): Gårdsförsäljning skulle ha minimal påverkan på den samlade alkoholkonsumtionen

Alice Teodorescu Måwe (KD): Frågor om ANDTS ska i huvudsak inte beslutas på EU-nivå

Karin Karlsbro (L): Den som är fast i ett beroende är inte fri

Relaterade