Fysiskt aktiva elever spelar mer, röker mindre och är nöjda med sin hälsa

I en ny rapport från CAN har samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och användning av cigaretter, alkohol samt spel om pengar undersökts bland elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2. Undersökningen har jämfört de elever som är fysiskt aktiva sju timmar i veckan eller mer, med de elever som är fysiskt aktiva mindre än sju timmar i veckan.

De båda grupperna har jämförts beroende på hur vanligt det är att ha intagit alkohol, cigaretter, snusat, spelat om pengar eller vejpat. Undersökningsperioden var de senaste 30 dagarna.

Resultat. De mer fysiskt aktiva eleverna var mer benägna att spela om pengar än de mindre fysiskt aktiva, som däremot rökte cigaretter mer (om än i liten omfattning). Liknande resultat har man funnit vid idrottsgymnasierna.

Det fanns i denna skolundersökning inte någon tydlig skillnad mellan användningen av alkohol, snus eller vejp vid jämförelse grupperna emellan. De mer fysiskt aktiva eleverna upplevde att de var mer nöjda med sig själva och sin hälsa.

Can.se

Relaterade