Alkoholkonsumtionen bland unga historiskt låg!

Sedan 41 år genomför CAN den s.k. drogvaneundersökningen bland skolelever i årskurs 9. En förhandsinformation från 2011 års undersökning gavs i samband med almedalsveckan på Gotland. Med glädje noteras att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska och då framför allt bland pojkarna. Konsumtionsnivån är nu historiskt låg och det gäller såväl andelen alkoholkonsumenter som den totala konsumtionen och berusningsdrickandet.
   Trendbrottet skedde för pojkar vid milleniumskiftet och för flickor fem år senare.
   Tobaksrökning har minskat något medan narkotikaerfarenheten är oförändrad, dock i ett europaperspektiv måttlig. 

Relaterade