Motomännens helnykterhetsförbund (MHF) kräver alkobommar vid landets hamnar som har bilfärjor. Denna alkoholkontroll i utandningsluften har länge diskuterats efter den tragiska olyckan 2004 då en berusad lastbilschaufför, som kom med färjan till Trelleborg, förorsakade mångas död i en omfattande olycka. Nu har metoden för kontroll förfinats och är inte bara säkrare utan också snabbare; det tar inte många sekunder att passera bommen – om den nu fälls upp. Med alkohol i utandningsluften blir den fortsatt fälld.

   Polisen hade invändningar då Trelleborgs hamn började med kontrollen 2006 men nu konstateras att det inte finns några rättsliga hinder. Dock måste polis, kustbevakning eller tull vara närvarande om testet är obligatoriskt.

Alla myndigheter, hamnar och rederier är positiva, men hittills vill ingen lätta på plånboken.
Källa: MHF 2011

Merck har i dagarna informerat om att Betabion (vitamin B1), injektionsvätska, lösning 50 mg/ml kommer att avregistreras. Produkten kommer inte att vara tillgänglig för förskrivning från och med mitten av september 2011. Orsaken till avregistreringen är att det låga antalet patienter som behandlas med Betabion i världen har medfört att det inte längre är möjligt att producera den minimikvantitet som är nödvändig. 
   Någon annan parenteral produkt innehållande vitamin B1 finns inte godkänd i Sverige. 

Allt talar för att cannabis på recept blir verklighet i Sverige. Indikationen är multipel skleros (MS). Läkemedelsverket har nu en genomgång av ansökan om munsprej med cannabissubstans som lindrar symtomen vid MS. Enligt forskningsresultaten kommer patienten inte att bli påverkad (ingen ruseffekt) av medicineringen,
   Cannabis har i årtusenden varit i folkmedicinens tjänst. Hampafrön har i kinesisk örtläkekonst använts som laxativum och febernedsättande, oljan från fröna var ett antiseptikum som läkte öppna sår. Denna ansågs lindra hosta, användas som smärtstillande. Hampa i olika former har genom åren använts som lindrare eller botare för diarré, astma, hemorroider, diabetes, anemi, rabies, elefantiasis, ormbett…
   En legal användning av cannabis är dock inget nytt. I olika former och begränsningar tillåts cannabis i bl.a. Australien, Storbritannien, Belgien, Italien, Holland, Katalonien, Kanada, USA. Holland blev det första landet i världen som tillät apoteken distribuera cannabis för medicinskt bruk.
   Legaliseringen på medicinska grunder får inte tolkas som att cannabis är en harmlös drog. Cannabis riskerar att utlösa akuta hjärtsjukdomar, både hjärtinfarkt med dödlig utgång och stroke/TIA-attacker hos unga har under senare år rapporterats. Enligt Ramströms litteraturgenomgång (Folkhälsoinstitutet 2009)  har också fokus riktats på den 1960 upptäckta cannabisarteriten, som i princip varit bortglömd under de senaste decennierna.

Sedan 41 år genomför CAN den s.k. drogvaneundersökningen bland skolelever i årskurs 9. En förhandsinformation från 2011 års undersökning gavs i samband med almedalsveckan på Gotland. Med glädje noteras att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska och då framför allt bland pojkarna. Konsumtionsnivån är nu historiskt låg och det gäller såväl andelen alkoholkonsumenter som den totala konsumtionen och berusningsdrickandet.
   Trendbrottet skedde för pojkar vid milleniumskiftet och för flickor fem år senare.
   Tobaksrökning har minskat något medan narkotikaerfarenheten är oförändrad, dock i ett europaperspektiv måttlig. 

 

Från 1 september 2011 har regeringen godkänt Folkhälsoinstitutets förslag om narkotikaklassning av följande substanser:
– Syntetiska cannabinoiderna JWH-122, JWH-203, JWH-210
– Varianter på narkotikaklassade mefedron: 4-MEC, Bufedron
– Syntetiskt kokain: Fluordropakokain
– Kratomväxtens aktiva substans: mitragynin
– I Sverige ej registrerade läkemedelssubstansen Desoxipipradol

 

Med stor glädje kan Svensk förening för Beroendemedicin hälsa välkommen en av de främsta forskarna i världen när det gäller anabola steroider som gästföreläsare vid årets Riksstämma i Stockholm den 1 december Harrison G Pope Jr.
   Harrison G Pope Jr är professor i psykiatri vid Harvard Medical School i Boston och är just nu involverad i ett forskningsprojekt i United States National Institut on Drug Abuse (NIDA) regi. Fokus för det fem år långa projektet ligger på hjärtfunktionen vid långvarigt missbruk av anabola steroider (AAS). Det är inget nypåkommet intresse för missbruk av anabola steroider, han har varit en ledande forskare inom området under de senaste 20 åren med ett 30-tal vetenskapliga artiklar som resultat för att inte tala om deltagandet i ett stort antal vetenskapliga möten världen över. 
   Professor Pope kommer till Stockholm tillsammans med sin medförfattare som också är en av de främsta inom det aktuella området, doktor Gen Kanayama.
   Väl mött till att lyssna till och diskutera med denna ledande forskarduo inom området anabola steroider.