Betabion försvinner

Merck har i dagarna informerat om att Betabion (vitamin B1), injektionsvätska, lösning 50 mg/ml kommer att avregistreras. Produkten kommer inte att vara tillgänglig för förskrivning från och med mitten av september 2011. Orsaken till avregistreringen är att det låga antalet patienter som behandlas med Betabion i världen har medfört att det inte längre är möjligt att producera den minimikvantitet som är nödvändig. 
   Någon annan parenteral produkt innehållande vitamin B1 finns inte godkänd i Sverige. 

Relaterade