När Betabion försvann från marknaden får någon månad sedan fick vi känslan av att det var kört för våra Wernicke-Korsakoffpatienten. Så är icke fallet: flera aktörer har dykt upp, det blev somen vitamininjektion för vitaminmarknaden. Nu flaggar Ergobe Pharma AB upp att man har Vitamin B1-ratiopharm att erbjuda. Lär vara till lägre kostnad än Betabion. 
   Det känns tryggt ur behandlingssynpunkt att det finns tillgång till thiamin i injektionsform för akut behandling av ett akut sjukdomstillstånd.

 

De alkoholrelaterade skadorna ökar i Sverige. Det är i ett europeiskt perspektiv endast Finland och Storbritannien som är i en sämre sits. Det är sedan EU-inträdet som vi ser den negativa utvecklingen enligt en forskningsrapport som lades fram vid en internationell mag-tarm-konferens i Stockholm under oktober 2011. Det är sedan EU-inträdet en skadeökning på upp mot 60 procent, speciellt för den äldre populationen.
   Det finns anledning att fokusera än mer på riskkonsumtionen. En miljon individer i Sverige har en riskkonsumtion av alkohol, men få upptäcks inom sjukvården, inte förrän de somatiska skadorna obönhörligen leder individen till doktorn. Då har riskkonsumtionen många gånger gått över i ett beroende, en kronisk permanent sjukdom

 

I en replik till en skrämmande okunnigt skriven debattartikel i DN (11-10-10) av moderaterna Isabella Jernbeck och Anti Avsans svarar farmakologiprofessor Jörgen Engel och beroendeläkaren och doktoranden Joar Guterstam med aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet, inte med 30 år gammal kunskap i form av anekdoter och fördomar.
   Det handlar om respekten för heroinberoende individer, om moderatrepresentanternas förvägran att erbjuda denna patientgrupp en inte bara värdig utan även effektiv behandling, vetenskapligt sett den enda effektiva behandling som idag står till buds. De båda moderatpolitikerna tycker uppenbarligen det är bättre att låta dessa individer dö än att ge optimal behandling.
   Vi beroendeläkare har inte samma människosyn.
   Läs debatten på www.dn.se/debat