Alkoholskadorna ökar

 

De alkoholrelaterade skadorna ökar i Sverige. Det är i ett europeiskt perspektiv endast Finland och Storbritannien som är i en sämre sits. Det är sedan EU-inträdet som vi ser den negativa utvecklingen enligt en forskningsrapport som lades fram vid en internationell mag-tarm-konferens i Stockholm under oktober 2011. Det är sedan EU-inträdet en skadeökning på upp mot 60 procent, speciellt för den äldre populationen.
   Det finns anledning att fokusera än mer på riskkonsumtionen. En miljon individer i Sverige har en riskkonsumtion av alkohol, men få upptäcks inom sjukvården, inte förrän de somatiska skadorna obönhörligen leder individen till doktorn. Då har riskkonsumtionen många gånger gått över i ett beroende, en kronisk permanent sjukdom

 

Relaterade