Som en vitamininjektion

När Betabion försvann från marknaden får någon månad sedan fick vi känslan av att det var kört för våra Wernicke-Korsakoffpatienten. Så är icke fallet: flera aktörer har dykt upp, det blev somen vitamininjektion för vitaminmarknaden. Nu flaggar Ergobe Pharma AB upp att man har Vitamin B1-ratiopharm att erbjuda. Lär vara till lägre kostnad än Betabion. 
   Det känns tryggt ur behandlingssynpunkt att det finns tillgång till thiamin i injektionsform för akut behandling av ett akut sjukdomstillstånd.

Relaterade