Nätdroger i skolundersökningarna

För första gången har CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ställt frågor om nätdroger i den årligen återkommande skolundersökningen (Skolelevers drogvanor).
   Sammanfattningsvis framkom på frågan om du någon gång använt nätdrog(er) att för flickor var den 2 procent i årskurs 9 och 3 procent i årskurs 2 gymnasiet. För pojkar var motsvarande 3 procent i årskurs 9 och 5 procent i årskurs 2 gymnasiet.
   Den totala narkotikaerfarenheten var större. Sju procent av flickorna i årskurs 9 bejakade frågan om de någon gång använt narkotika, 9 procent av pojkarna. Motsvarande siffror för gymnasieårskursen var 15 procent för flickorna och 20 procent för pojkarna.
   Fortfarande är cannabis det mest använda preparatet. När det gäller nätdroger dominerar spice eller liknande rökmixar.
   Det är dock få som själva köper droger via näthandel utan det är andra som köper och säljer, vanligen kompisar eller bekanta.
   Sammanlagt deltog 5 000 elever i årskurs 9 och 3 804 från gymnasiet årskurs 2.
www.can.se

 

Relaterade