Exklusivt samarbete mot narkotikan inom EU

För första gången har Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) i Lissabon och Europol gjort en strategisk analys av den europeiska narkotikamarknaden i sin helhet. Den sammanfattande rapporten finns att hämta hem via www.emcdda.europa.eu.
   Den europeiska narkotikamarknaden har under senare år förändrats radikalt. Dagens marknad är mer “flytande” än förr, d.v.s. nya och mer komplicerade transporter gör det svårare för myndigheterna att följa och avslöja smugglingen, de organiserade ligorna är inte längre specialiserade till en substans utan växlar mellan drogerna, vilket också är förvillande för spårarna. Lägg därtill att många syntetiska droger blir “närproducerade” inom EU:s gränser: drogen framställs nära konsumenten och risken för beslag blir markant mindre.
   Enligt rapporten krävs nu en större medvetenhet hos myndigheterna om att nationella åtgärder inte räcker, oavsett hur kraftfulla de än må vara. Ett ökat samarbete och nätverk mellan EU:s länder ses som avgörande för att nå goda resultat.
   Samarbetet mellan Europol och EMCDDA kommer att fortsätta. Ett viktigt underrättelsearbete för dessa båda organisationer är att hålla jämna steg med utvecklingen av de syntetiska drogerna för att snabbt kunna nå ut till medlemsländerna med lägesrapporter.

Relaterade