Tullens ökade insatser ger resultat

Antalet narkotika- och alkoholbeslag ökade under 2012. Jämfört med 2007 har narkotikabeslagen mer än fördubblats. Utvecklingen har varit likartad under de senaste åren, tullens ökade insatser leder till en årlig ökning av beslag. Ökningen gäller i stort sett samtliga substanser utom kat, som för första gången sedan 2005 minskar.
   När det gäller alkohol har även lagstiftningen varit tullen behjälplig. Det är nu tillåtet att söka igenom omlastningsställen och lagerlokaler och inte uteslutande själva transporten. Nu kan tullen undersöka misstänkta lager. Den nya lagstiftningen beräknas ge en fördubblad volym beslagtagen alkohol.
   Det är stor del av beslagen har beställts via internet där den importerande köparen antingen gör det av kommersiella skäl (säljer vidare) och då är det smuggling, eller tar in alkoholen för eget bruk men har inte anmält detta för beskattning. I båda fallen blir det rejält kostbart.
   www.tullverket.se

Relaterade