Blåst till strid

Sedan delstaterna Colorado och Washington efter folkomröstning i slutet av 2012 erhållit majoritet för legalisering av marijuana har det blivit strid om såväl lämpligheten som legaliteten ur ett nationellt perspektiv. De pådrivande mot legaliseringen menar att följderna kan bli förödande ur ett hälsoperspektiv, inte minst om fler stater följer efter, vilket de ser som mycket möjlig utveckling. Ett tungt vägande skäl mot legaliseringen i de två delstaterna är naturligtvis att den strider mot den federala lagen som säger att marijuana är en illegal drog.
   Presidentens administration vet uppenbarligen inte riktigt hur de ska tackla frågan emedan ingen har hittills gett uttryck för någon ståndpunkt.

Relaterade