Svensk förening för Beroendemedicin anordnar för tredje året ett augustisymposium (som tidigare är det sista fredagen i augusti, d.v.s. den 29:e). I år under rubriken Gender Perspectives on Addiction. Det blir en riktig höjdare! Från USA kommer den internationellt främste forskaren inom stress och beroende, tredubbla professorn Rajita Sinha, som håller huvudföreläsningen under rubriken Neuroscience of stress and adversity: gender, abuse, and health outcomes.
   Från Sverige kommer vi att få uppdaterade resultat från det inte minst lika väletablerade och nu 23-åriga forskningsprojektet WAG (Kvinnor och alkohol i Göteborg) med professor Gunnel Hensing och medarbetare.
   Klicka här för Anmälningsblankett 

Bild: Professor Rajita Sinha

 

En miljon har problem och ännu fler har problem med problemmiljonen. 
   Från STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har presenterats en ny och unik utredning, som under 2013 kartlagt svenskarnas missbruk och beroende av alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel och tobak. Därtill har en viktig del av undersökningen varit att ta reda på hur omfattande de negativa konsekvenserna för andra än missbrukarna varit.
   Under 2013 uppfyllde ungefär en miljon individer (13,4 %) i åldern 17 – 84 år kriterierna för beroende eller missbruk när det gäller alkohol, narkotika, läkemedel och tobak. Lägg därtill att det är mer än en miljon som på olika sätt påverkas negativt av de som missbrukar. Det är närmare 16 000 individer som utfrågats om eget och andras bruk/missbruk.
   Tobak står för största andelen beroende, sedan kommer alkohol, narkotika och sist läkemedel. Adderas missbrukare till de som upplever negativa konsekvenser av missbrukaren ökar andelen för alkohol, läkemedel och narkotika.
   Undersökningen visar på att missbruket inte bara är negativt för den som missbrukar utan har stora kosekvenser även för såväl närstående som för helt obekanta. Som exempel framhålls att 15 % av de som svarat har påverkats negativt av att en närstående har alkoholmissbruk och så många som 30 % av de unga kvinnorna i studien uppger att de blivit besvärade eller antastade av en berusad person på offentlig plats. Mest negativa konsekvenser för närstående har alkoholkonsumtionen. 
www.stad.org 

Svensk förening för Beroendemedicin har i slutet av januari arrangerat ett symposium om posttraumatisk stress och beroende. Det blev en innehållsrik om omfattande eftermiddag som inleddes av professor Markus Heilig, forskningschef vid NIAAA (National Institution Alcohol Abuse and Alcoholism) som från ett kliniskt perspektiv fokuserade på den neuroteoretiska bakgrunden till PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) i kombination med beroende.
   Från Medical University of South Carolina kom de två internationella auktoriteterna på behandling av PTSD och beroende, professorerna Sudie Back och Therese Killeen.
   I Sverige har vi precis börjat fördjupa oss i forskningen kring behandling av det för detta symposium aktuella syndrom. Psykolog Anna Persson visade på data från sin forskning hur behandlingsmodellen COPE kan implementeras i svensk sjukvård.
   Ett annat spännande och föga uppmärksammat område är PTSD, stress och brännskador. Doktor Helena Frielingsdorf presenterade data från den forskning hon under sin post-doc bedrev vid Weill Corneil Medical College vid Corneil University i New York om PTSD och brännskador.
   Utförlig rapport från symposiet och fördjupning av behandlingsmodellen vid PTSD i maj-numret av föreningens tidskrift BULLETIN.

Therese Killeen och Sudie Back
Foto: Sternebring 

 

 

 

 

En nyproducerad serie korta filminslag berättar för dig vad Levnadsvaneprojektet går ut på och hur konceptet håller på att lanseras i landet. Hittills har fyra utbildningsdagar genomförts under 2013 och nu sker en djupare kontakt för att få hjälp med lokalt sprida kunskap och implementera budskapet i den kliniska vardagen. För Svensk förening för Beroendemedicin är Karin Hyland ansvarig.

http://www.youtube.com/channel/UCcQbjWEc_WwL7AgvKGKVjFw?feature=watch

Svensk förening för Beroendemedicin har utdelat 2013 års MediaDiplom till Johannes Forssberg, ledarskribent vid Expressen, för hans stora kunnande och djupa engagemang i beroendefrågor.
   Styrelsens motivering: Du har i din journalistiska vardag på ledarredaktionen på en av landets största tidningar alltid sakligt och initierat stått upp för att beroendevården ska styras av vetenskap och beprövad erfarenhet, snarare än dogmatisk moralism.
Foto: Sternebring