Ny ANDT-strategi från regeringen fick tummen ner

Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag (Motion 2020/21:2030) om en ny strategi för politiken för alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar (ofta benämnt med samlingsförkortningen ANDTS). Utskottet anser att regeringen bör omarbeta sitt förslag till strategi och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

En sammanfattning av regeringens förslag till ny ANDT-strategi framfördes på DN Debatt (19 mars 2021) av socialministern tillsammans med socialutskottets Kristina Nilsson och Nicklas Attefjord. Den nya strategin är tänkt gälla från 2021 till 2025. Den tidigare sjösattes 2011.

Efter riksdagens nedröstning av den presumtiva nya ANDT-strategin har socialdepartementet genomfört fyra hearingmöten med olika inriktning med ett stort antal deltagare från organisationer/myndigheter. I en intervju med Alkohol&Narkotika säger professor Sven Andréasson att han inte kan hitta skrivningar i nya propositionen (remiss i slutet av 2020) som återspeglar något av det som framkom vid de två möten han deltog i.

Skrivelsen till socialutskottet från Svensk förening för Beroendemedicins styrelse har funnit föga gehör – det fanns inget intresse att ta fortsatt del i föreningens professionella synpunkter. Dock må framhållas att Sven Andréasson, som också är styrelsemedlem i föreningen, inte har divergerande åsikter.

Det tycks inte bli en lätt uppgift att pussla ihop en strategi som får majoritet i riksdagen.  

Relaterade