Många ungdomar underskattar farligheten med cannabis

UNODC World Drug Report 2021

Den årliga drograpporten (WDR) från UNODC har ett besvärande budskap. Under de senaste två decennierna har THC-halten i cannabis ökat fyrfaldigt. Enligt senaste rapporten uppfattar de unga farligheten men trots detta tog mer än 40 procent av de tillfrågade i USA inte till sig den evidensbaserade verkligheten. I Europa var det 25 procent.

Farligheten med cannabis ökar med THC-halten som är den huvudsakliga psykoaktiva komponenten i cannabis. Mellan 2002 och 2019 har i Europa THC ökat från 6 till 11 procent och i USA mellan 1995 och 2019 från 4 till 16 procent.

Droganvändningen i världen har mellan 2010 och 2019 ökat med 22 procent, en ökning som till viss del beror på den globala tillväxten. UNODC spår att år 2030 har droganvändningen ytterligare ökat med 11 procent. En synnerligen anmärkningsvärd prognos för 2030 gäller för Afrika: här spås en 40-procentig ökning!  Bakgrunden är  den snabba befolkningsökningen och den unga populationen.

Opioiderna är även i 2021 års rapport den grupp droger som svarar för de största medicinska problemen. Glädjande noteras att förskrivningen av och behandlingen med metadon och buprenorfin ökar sexfaldigt i världen sedan 1999. År 2019 administrerades globalt 3 317 miljoner doser.

Drogmarknaden är mycket flexibel, något som visades under pandemin. Från en nedgång under första månaderna hade marknaden snabbt återhämtat sig till prepandemitiden. Effektivt hade den välorganiserade kriminella världen ändrat transportsätt och rutter. Stora skeppslaster och ökad frekvens av transporter såväl till sjöss som i luften, såväl med reguljära skepp och flyg som privata farkoster. Utbud och försäljning över internet ökade kraftigt.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Rapporten finns på unodc.org

Relaterade