Hur och var köper unga alkohol?

Under frågeställningen om sociala medier har någon betydelse för hur unga får tag på alkohol har Systembolaget gett CAN i uppdrag att genomföra en undersökning bland ungdomar i åldern 16 – 21 år. Fem tusen ungdomar tillfrågades.

Undersökningen visar att ungdomars alkoholvanor blir allt mer omfattande med stigande ålder. I tonåren ökar konsumtionsfrekvens och berusningsvanor och i tidiga tjugoårsåldern har alkoholvanorna blivit tämligen etablerade. De 16–21-åriga ungdomarna fick uppge hur de fått tag på alkohol och senaste gången de drack.

Skiljelinjen för hur alkoholen anskaffade ligger vid 20 år. Då handlades alkoholen på egen hand antingen i butik eller på restaurang. De som var yngre hade oftast skaffat den via någon närstående (partner/kompis/syskon/förälder).

Totalt 28 procent av ungdomarna hade sett erbjudande om att köpa alkohol av privatperson via olika digitala sociala medier. Tolv procent hade, själva eller tillsammans med andra, handlat alkohol via en sådan plattform. Det var något vanligare bland flickor att inköpen skedde via sociala medier. För båda könen gällde att det var i princip enbart via de sociala medieplattformarna Snapchat och Instagram som sådana köp hade initierats.

can.se

Relaterade