Läkemedelsboken kommer att fortleva

Läkemedelsboken som i över 40 år varit en källa till producentobunden läkemedelsinformation har efter tre års hot om nedläggning nu räddats av regeringen. Läkemedelsverket har fått förnyat uppdrag att förvalta och utveckla Läkemedelsboken, som dock inte längre är en bok utan en hemsida (Läkemedelsboken.se).

Läkemedelsboken är ett utmärkt kompendium för uppdatering av aktuell kunskap för såväl läkare som sjuksköterskor och kringpersonal.

SLS

Relaterade