Den här manualen innehåller en komplett behandling av samsjuklighet för psykisk ohälsa och NPF vid skadligt bruk och beroende.

Det beskrivs hur du kan tillämpa tydliggörande pedagogik individuellt eller i grupp vid samsjuklighet. Har du alltid brottats med hemuppgifter? Att de inte görs? I manualen berättas om ett nytt sätt att arbeta med hemuppgifter. Hur ska man göra med de olika diagnoser som personen har?

Svaret i den här manualen är transdiagnostik som förhållningssätt. Psykologen och författaren till manualen Liria Ortiz ger svar på dessa frågor i manualen. Hon går igenom hur du kan tillämpa sessionerna på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. Hon erbjuder gratis handledning en gång i månaden till alla som arbetar med den här manualen.

 www.liriaortiz.com