Tre nyskapande sätt i manualen Att behandla samsjuklighet

Den här manualen innehåller en komplett behandling av samsjuklighet för psykisk ohälsa och NPF vid skadligt bruk och beroende.

Det beskrivs hur du kan tillämpa tydliggörande pedagogik individuellt eller i grupp vid samsjuklighet. Har du alltid brottats med hemuppgifter? Att de inte görs? I manualen berättas om ett nytt sätt att arbeta med hemuppgifter. Hur ska man göra med de olika diagnoser som personen har?

Svaret i den här manualen är transdiagnostik som förhållningssätt. Psykologen och författaren till manualen Liria Ortiz ger svar på dessa frågor i manualen. Hon går igenom hur du kan tillämpa sessionerna på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. Hon erbjuder gratis handledning en gång i månaden till alla som arbetar med den här manualen.

 www.liriaortiz.com

Relaterade