Saffran istället för opium

Den talibanska regimen har sedan april förbjudit opiumodlingar i Afganistan. Samtidigt förbjöds hashish och alkohol. Det besvärande inkomstbortfallet för de miljontals fattiga opiumbönderna ska mildras, enligt regeringen, med odling av saffran eller annan legal gröda.

Afganistan har hittills varit världens ledande producent av opium. Enligt FN-organet UNODC svarar landet för 80 procent av världsproduktionen vilket motsvarar i pengar ungefär 1,6 miljarder euro.

DW 220404

Relaterade