Den talibanska regimen har sedan april förbjudit opiumodlingar i Afganistan. Samtidigt förbjöds hashish och alkohol. Det besvärande inkomstbortfallet för de miljontals fattiga opiumbönderna ska mildras, enligt regeringen, med odling av saffran eller annan legal gröda.

Afganistan har hittills varit världens ledande producent av opium. Enligt FN-organet UNODC svarar landet för 80 procent av världsproduktionen vilket motsvarar i pengar ungefär 1,6 miljarder euro.

DW 220404

Den av socialdepartementet nytillsatta narkotikautredningen ska utreda det mesta som redan samsjuklighetsutredningen redan är klar med och kommer att av uppenbara politiska skäl avstå från att utreda väsentliga delar inom narkotikaområdet.

Utredaren Thomas Lindén presenterade förutsättningarna för den nu tillsatta narkotikautredningen vid Svensk förening för Beroendemedicins forskningsmöte i Stockholm. Det blir en snabb utredning med ett delbetänkande som ska vara klart i mitten av oktober 2022. Slutbetänkandet ska presenteras ett år senare.

Huvudsyftet med utredningen är att med fortsatt restriktiv narkotikapolitik ska även finnas utrymme för ett effektivt förebyggnde arbete, god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimiering och insatser mot dödlighet till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning.

Narkotikapolitiken ska vara förenlig med evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet. Denna utredning ska föra en tät dialog med  samsjuklighetsutredningen.

Direktiven i sin helhet finns på www.sou.gov.se/17102-2/

Morocco’s General Directorate of National Security (DGSN) tillsammans med den lokala polisen har gjort ett mycket stort beslag av cannabis i ett lager i den nordliga hamnstaden Tanger. Polisen hittade drygt 31 ton(!) cannabisharts, vilket även i cannabisodlarlandet Marocko betecknas som rekordstort.

En specialpolisgrupp inriktad på jakten efter kriminella grupperingar och nätverk deltog i det omfattande tillslaget. Uppdraget för denna specialpolisgrupp är att hitta och oskadliggöra kriminella nätverk som har sina försäljningskanaler i såväl den nationella som internationella illegala narkotikamarknaden.

Morocco World News

Enligt den svenska polisen har Sverige blivit ett transitland för en omfattande internationell narkotikasmuggling. Förutom att den svenska välorganiserade narkotikamaffian tillgodoser våra grannländer, främst Norge och Finland, så har polisen uppdagat via avkodifiering av enchrochatsamtal att substanserna slussas vidare via ordinarie postgång även till Australien och USA.

Det är ett tvåårigt arbete vid Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet som arbetat med att undersöka den kriminella verksamheten som nu även lett till fällande domar.

Källa: SVT, polisen