Ungdomar fastnar sällan för e-cigaretter

I mitten av maj publicerades en stor och global rökstudie från Queenslands universitet i Australien. Deltagare var 152 tusen ungdomar från 47 länder. Denna studie var en del i WHO:s globala undersökning av ungas rökvanor som pågick mellan 2015 och 2018.

Ungefär 8,6 procent av deltagarna hade använt e-cigaretter någon gång under de senaste 30 dagarna, men endast 1,7 procent var regelbundna e-cigarettanvändare. Författarna menar att ungdomar som använder e-cigaretter gör det mer av experimentlusta än låter det bli en vana.

Addiction, 12 May 2022

Relaterade