Höjd sprit- och tobaksskatt från nästa år

Regeringen har den 25 maj beslutat om en proposition med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter.

Skattehöjningarna föreslås genomföras i två steg och träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024. De föreslagna höjningarna motsvarar de tidigare aviserade höjningarna.

Skatten på bland annat öl och vin föreslås höjas med cirka 5 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 8 procent den 1 januari 2024. Skatten på sprit föreslås höjas med cirka 1 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 1 procent den 1 januari 2024.

Skattehöjningarna renderar inkomster till staten på cirka 1 miljard kronor per skattehöjningsår.

Relaterade