Ny apoteksutredning förordar reglerat ägande

Regeringen har tillsatt en utredning som föreslår att tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument (apoteken) inte ska kunna beviljas den som är vårdgivare.

Bakgrunden till förslaget är att utredningen ser risker med gemensamma ägarförhållanden mellan dessa aktörer, till exempel överförskrivning av läkemedel, onödigt vårdutnyttjande samt att allmänhetens förtroende för vård- och apoteksprofessionerna minskar.

Utredningen ska även se över tillsynsansvaret som är fördelat mellan olika myndigheter som till följd av olika regelsystem inte kommunicerar med varandra. Regeringen vill att det ska bli enklare att i förekommande fall kunna bryta sekretessen myndigheterna emellan för att få ett fullgott tillsynsansvar.

Förslaget kommer inte att påverka tillgängligheten till läkemedel eftersom öppenvårdsapoteken har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel för behandling.

Regeringen SOU2022:27

Relaterade