Ayahuasca är den psykedeliska drog som påverkan  hjärnan mest

En ny studie om den hallucinogena drogen ayahuasca visar vilken omfattande och djup hjärnpåverkan drycken från amazonas har. Den nu publicerade forskningsrapporten kommer från Imperial College London. Tjugo friska frivilliga fick 20 mg dimetyltryptamin injicerat vid ett första tillfälle och någon tid senare placebo.

Dimetyltryptamin (DMT) är den aktiva substansen i busken psychotrivia viridis blommor som mals ner och kokas ihop till en dryck som blir ayuahuasca. Denna brygd har visat sig vara mycket kraftfull och framkallar hallucinationer, nära-döden-upplevelser, kontakt med högre väsen, livsförändrande imaginära resor och framkalla alternativa verkligheter. I efterförloppet kommer vanligen kraftfulla kräkperioder och andra negativa effekter.

Den engelska studien använde EEG och fMRI för att undersöka hjärnpåverkan. Resultatet visar att efter ayahuascaintag är detta den hittills mest hjärnpåverkande psykedeliska drogen. Ayahuasca bryter ned den normala hierarkiska ordningen i hjärnan, den elektriska aktiviteten är helt oordnad vilket medför att kopplingarna mellan hjärnregionerna går på högvarv, speciellt i de regioner som har hand om de högre nivåerna som tankeverksamheten.

https://doi.org/10.1073/pnas.2218949120

Relaterade