Metadon eller buprenorfin?

Bästa resultat när patienten får välja agonist

Heroinberoende behandlas effektivt med metadon och buprenorfin. Är den ena substansen bättre än den andra? Det ville en forskargrupp försöka ta reda på genom en systematisk översikt och meta-analys.

Den förste augusti 2022 var sista datum för forskningsrapporter som togs med i denna studie som omfattade 32 RCT-rapporter och 69 observationsstudier som jämförde de två preparaten. Därtill 51 RCT-studier och 124 observationsstudier som bedömde retentionen av buprenorfin. Totalt inkluderades över en miljon individer.

Författarna till denna gedigna sammanställning tycker att det viktigaste budskapet är att patientfaktorn är viktigast – den behandling som patienten föredrar (metadon eller buprenorfin) är kanske den för framgång mest avgörande.  

Lancet. doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00095-0

Relaterade