Cannabis – lägesrapport 2023 för EU

Inom EU beräknas att över 27 procent av alla vuxna (15-64 år) någon gång har använt cannabis. I yngre grupper är procentsatsen högre. Under 2020 rapporteras inom EU 93 000 lagöverträdelser för cannabis, detta är mer än hälften av alla drogöverträdelser.

Intressant att legalisering förespråkas alltmer inom såväl Sverige som Europa (f n 20 stater i USA med början 2014, Uruguay 2012 och Kanada 2018) samtidigt som sedan ett decennium allt mer fördjupad forskning visar att den successivt mer potenta cannabisen som saluförs leder till svårare medicinska problem (psykos, ångest, beroende).

Inom EU har flera länder accepterat kontrollerad användning av cannabis med låg THC/CBD-halt (finns också med enbart CBD) som läkemedel vid vissa sjukdomstillstånd.

Relaterade