Nordic Drugs Stora Pris 2023 tilldelas Andrea Johansson Capusan

Andrea Johansson Capusan har genom kliniskt arbete, forskning, utbildning och stöd till kollegor givit storartade bidrag till utvecklingen av LARO i Sverige. Med sin kombination av vetenskaplig stringens, tillsynes outsinlig energi och ett varmt engagemang för patientgruppen, är hon en värdig vinnare av Nordic Drugs Stora Pris 2023.

Priset utdelas i samband med Svensk förening för Beroendemedicins vetenskapsmöte i Stockholm den 6 oktober.

Relaterade