Nordiska näringsrekommendationerna 2023

Inga säkra alkoholnivåer. Alla ska undvika dricka alkohol.

Den sjätte utgåvan av Nordiska näringsrekommendationerna (NNR23) är den största uppdateringen hittills i rapportens 40-åriga historia.  Den i juni publicerade har det mest omfattande vetenskapliga underlaget. Rekommendationerna bygger på den bästa tillgängliga vetenskapen om matkonsumtion, hälsa och miljö.

Alkohol. Professor Rune Blomhoff vid Oslo universitet har varit projektledare. Han understryker bland annat att det inte finns någon nedre gräns när alkohol börjar bli skadligt. Tidigare trodde man bl a att en liten mängd var bra för hjärta och kärl – det finns ingen aktuell forskning som stödjer detta.

Förra näringsrekommendationerna rekommenderades ammande att helt avstå från alkohol. Denna rekommendation finns inte längre.

Alkoholrekommendationerna NNR23:

Eftersom ingen säker gräns för alkoholkonsumtion kan ges, är rekommendationen i NNR2023 att alla ska undvika att dricka alkohol. Vid konsumtion av alkohol ska intaget vara lågt. Denna rekommendation gäller även för ammande kvinnor. En mer restriktiv rekommendation (total avhållsamhet) gäller för barn, ungdomar och gravida kvinnor.

Hela rekommenationspaketet finns på Nordiska Rådets hemsida

Relaterade