Australien första landet som tillåter förskrivning av MDMA och psilocybin

Från 1 juli 2023 är det tillåtet för auktoriserade läkare att skriva ut MDMA (Ecstasy) och psilocybin (del i hallucinogena svampar) till patienter med diagnoserna depression och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Utvärdering kommer att ske under kommande treårsperiod. Det lagliga beslutet är inte helt okontroversiellt inom forskargrupper.  

Relaterade