Nominera pristagare till SLS priset

Svenska Läkaresällskapet förvaltar mer än 130 stiftelser som ger stöd för medicinsk forskning. Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar utdelas årligen priser och medaljer.

Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se senast den 1 mars 2024.

Relaterade