För mycket eller ingen alkohol viktiga faktorer för tidigdebuterande demens

Det finns i världen ungefär 4 miljoner människor som har demenssymtom före 65 års ålder. Varje år tillkommer 370 000 individer. Studier har visat att för äldre kan livsstilsförändringar minska risken för demensutveckling. I en nyligen publicerad unik forskningsrapport i JAMA Neurology visas att samma gäller för tidigdebuterande demens.

Risk för demens för äldre personer har tidigare framhållits 12 specifika faktorer med rökning, högt blodtryck och dålig hörsel som viktiga. Forskarna i den här publicerade studien framhåller 15 olika faktorer som ökar risken för demens före 65 års ålder.

De femton faktorerna som var signifikant förknippade med högre risk för tidigdebuterande demens: låg utbildning, låg socioekonomisk bakgrund, ensamhet, försämrad hörsel, vitamin-D-brist, höga C-reaktiva proteinnivåer, depression, isolering, hög alkoholkonsumtion (beroende) men också helnykterism. De som har 2 apolipopretin ɛ4-allel tillhör riskgruppen liksom social isolering, försämrat handgrepp, ortostatisk hypotension, diabetes och hjärtsjukdom.

Det som förvånade forskarna var att kronisk stress, ensamhet och depression också var tydliga faktorer som kan leda till demens även i yngre åldrar.  

Forskarna understryker att det finns stora möjligheter att även i yngre åldrar påverka sin livssituation för att minska risken för såväl tidig som sen demensutveckling.

JAMA Neurol. December 26, 2023. doi:10.1001/jamaneurol.2023.4929

Relaterade