Medicinsk cannabis ökar risken för arytmi hos patienter med kronisk smärta

En forskargrupp i Danmark har i European Heart Journal publicerat en undersökning om risken för att utveckla hjärtbesvär i samband med behandling av kronisk smärta med cannabis. Mot bakgrunden att det blir en allt större grupp smärtpatienter som får cannabis ordinerat som smärtlindrande substans är det, enligt forskarna, förvånansvärt lite undersökt kring säkerheten.

Det danska nationella registret för kronisk smärta ligger till grund för denna undersöknings resultat. Av de 1,88 miljoner patienter med kroniska smärta (muskuloskelettal 46%, cancer 11%, neurologisk 13% och ospecifik 30%) var det 5 391 som fått medicinsk cannabis utskriven/ordinerad.

Undersökningen omfattade den absoluta risken för nydebuterad arytmi och akut hjärtsjukdom. Cannabisgruppen jämfördes med en kontrollgrupp som inte tagit cannabis.

Data visade att patientgruppen som erhållit medicinsk cannabis hade en 0,8-procentig absolut risk att få diagnosen arytmi inom 180 dagar efter medicineringsstarten jämfört motsvarande grupp som inte fått denna medicinering.

Författarna sammanfattade resultaten med att cannabismedicinerade patienter med kronisk smärta hade jämfört med kontrollgruppen en ökad risk för nydebuterade arytmier.

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad834

Relaterade