Socialdepartementets lagrådsremiss med den utomordentliga  missbruksutredningen som bakgrund ger inte uttryck för annat än en anmärkningsvärd renons på kunskap och kompetens inom beroendevården. Ett kraftfullt inlägg som ifrågasätter Socialdepartementets förmåga att inhämta utredningens grundläggande och initierade framställning finns att läsa på Svenska Dagbladet SvD Opinion 2013-02-16. Förutom Svensk förening för Beroendemedicin har även Sveriges Psykologförbund, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende  och Sveriges Läkarförbund skrivit under.
   Det är ett tungt inlägg från den samlade vetenskapliga och kliniska kompetensen inom landet.  
   Läs inlägget:  Förlegad syn på missbruksvård

 

För första gången har Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) i Lissabon och Europol gjort en strategisk analys av den europeiska narkotikamarknaden i sin helhet. Den sammanfattande rapporten finns att hämta hem via www.emcdda.europa.eu.
   Den europeiska narkotikamarknaden har under senare år förändrats radikalt. Dagens marknad är mer “flytande” än förr, d.v.s. nya och mer komplicerade transporter gör det svårare för myndigheterna att följa och avslöja smugglingen, de organiserade ligorna är inte längre specialiserade till en substans utan växlar mellan drogerna, vilket också är förvillande för spårarna. Lägg därtill att många syntetiska droger blir “närproducerade” inom EU:s gränser: drogen framställs nära konsumenten och risken för beslag blir markant mindre.
   Enligt rapporten krävs nu en större medvetenhet hos myndigheterna om att nationella åtgärder inte räcker, oavsett hur kraftfulla de än må vara. Ett ökat samarbete och nätverk mellan EU:s länder ses som avgörande för att nå goda resultat.
   Samarbetet mellan Europol och EMCDDA kommer att fortsätta. Ett viktigt underrättelsearbete för dessa båda organisationer är att hålla jämna steg med utvecklingen av de syntetiska drogerna för att snabbt kunna nå ut till medlemsländerna med lägesrapporter.

För första gången har CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ställt frågor om nätdroger i den årligen återkommande skolundersökningen (Skolelevers drogvanor).
   Sammanfattningsvis framkom på frågan om du någon gång använt nätdrog(er) att för flickor var den 2 procent i årskurs 9 och 3 procent i årskurs 2 gymnasiet. För pojkar var motsvarande 3 procent i årskurs 9 och 5 procent i årskurs 2 gymnasiet.
   Den totala narkotikaerfarenheten var större. Sju procent av flickorna i årskurs 9 bejakade frågan om de någon gång använt narkotika, 9 procent av pojkarna. Motsvarande siffror för gymnasieårskursen var 15 procent för flickorna och 20 procent för pojkarna.
   Fortfarande är cannabis det mest använda preparatet. När det gäller nätdroger dominerar spice eller liknande rökmixar.
   Det är dock få som själva köper droger via näthandel utan det är andra som köper och säljer, vanligen kompisar eller bekanta.
   Sammanlagt deltog 5 000 elever i årskurs 9 och 3 804 från gymnasiet årskurs 2.
www.can.se

 

Beroendevården i Göteborg har fått ett fint erkännande: Nordhemskliniken, en av landets äldsta alkoholkliniker, har utsetts till årets arbetsplats. Det är Sahlgrenska universitetssjukhuset som årligen delar ut pris och hedersbetygelser för gott arbete när det gäller budget, medarbetar- och patientperspektiv samt forskning och utbildning. Det var enhetschefen Martin von Gaffke som stolt tog emot diplom och prispengar. Här flankeras han av Svensk förening för Beroendemedicins ordförande, professor emeritus Jörgen Engel, som tillika är kliniker och läkare på Nordhemskliniken och drivande när det gäller att hålla kliniken uppdaterad inom forskning och undervisning.

Svenska Läkaresällskapet meddelar att Medicinska riksstämman i år flyttar från Älvsjömässan till Stockholm Waterfront Congress Centre. Dessutom flyttar man på tiden: nu hålls stämman den 5 och 6 december, d.v.s. under två dagar istället för tre. Det kan bli ett nytänkande som vänds i en nytändning för denna under senare år alltmer nedtonade tillställning. Följ utvecklingen på www.riksstamman.se och när det gäller vår förenings verksamhet här på hemsidan under fliken Riksstämman.

Svensk förening för Beroendemedicin har i år flyttat föreningsmötet (årsmötet) från Riksstämman till tiden för föreningens augustisymposium. Som medlem är du välkommen till föreningsmötet den 30 augusti 2013 i Göteborg (Wallenbergsalen) mellan 9 och 9.30. Mer information i nr 2 av BULLETIN.

30 000 människor dör varje år i bilolyckor inom EU. En fjärdedel av dessa tillskrivs alkohol. Det är EMCDDA (Europeiska samordningsorganet för narkotika) som presenterat den största europeiska undersökningen om bilkörning under påverkan av droger, alkohol och läkemedel (DRUID project).
   Det är första gången ett gemensamt projekt genomförts för att kartlägga hur det egentligen ser ut på de europeiska vägarna. I 13 länder har 50 000 bilförare randomiserat undersökts för 25 olika substanser inklusive narkotika, alkohol och läkemedel. Alkohol upptäcktes hos 3,5 % av bilförarna, narkotika hos 1,9 % och läkemedel hos 1,4 %. Kombinationer fanns naturligtvis om än i mindre omfattning.
   Projektet omfattade också trafikolyckor med svåra skador eller död som följd. Vid dödsolyckorna hade föraren en eller flera psykoaktiva substanser i sig i upp till 53 % av fallen (det skiljde sig något åt stater emellan). 31,7 % av de omkomna förarna hade alkohol i sig vid olyckstillfället, runt 70 % var svårt intoxikerade (blodalkoholkoncentration var mer eller lika med 1,2 g/l). Högsta antalet dödade alkoholpåverkade förare noterades i Portugal och motsvarande för narkotika (cannabis) noterades i Norge.
www.emcdda.europa.eu

Jörgen Engel stipendium 2012 tilldelades göteborgsforskaren Anna Söderpalm Gordh för hennes inom alkoholområdet engagerade och breda forskningsinsats, vilken omfattar såväl arv och miljö som könsskillnaders betydelse.
   En individ som upplever eufori och positiva effekter av en drog kommer med större sannolikhet söka upp den drogen igen, till skillnad från en individ som i mindre utsträckning upplever drogen som positiv.  Forskning har bla visat att vissa av oss reagerar tex stimulativt/positivt på alkohol och andra av oss reagerar mer sedativt/negativt på alkohol.  Bland människor som har provat olagliga droger eller alkohol åtminstone en gång, så är det ju få människor som faktiskt hamnar i ett allvarligt missbruk.  Omsändigheterna eller anledningarna till att man vid upprepade tillfällen tar en viss drog och till slut hamnar i ett missbruk är många och kan tex vara psykosociala, miljömässiga eller ärftliga.

Anna Söderpalm Gordh/foto: Sternebring   

En utförligare presentation finner du i Bulletin 1 2013. 

 

 

Nordic Drugs Stora Pris 2012 på 50 000 kronor tilldelas Metadonmottagningen i Lund för projektet ”Interimbehandling för Opiatberoende patienter”, som på ett pragmatiskt och lovvärt sätt förbättrar patientens möjlighet att få läkemedelsassisterad behandling.
   Interimmottagningen i Lund startades i börja av mars 2011 i samarbete mellan Metadonmottagninen i Lund och Anders Håkansson, forskare vid Lunds Universitet, med syftet att minska dödligheten i kön till LARO-behandlingen i Lund.
   2010 stod 45 patienter i kö till LARO-behandling vid metadonmottagningen i Lund, och väntetiden uppskattades till ca. 2 år. Situationen blev ohållbar; det förekom dödsfall i kön, lidande som kunde förhindras, och mottagningen upplevde att arbetssättet borde effektiviseras.
   Utförlig presentation av projektet finns i Bulletin nr 1 2013 (kommer i mitten av februari). 

Foto: Metadonmottagningen i Lund. Foto: Sternebring 

Svensk förening för Beroendemedicin har utdelat 2012 års MediaDiplom till nestorn bland departementsutredare och som genom åren med kunskap och visdom verkat inom en mängd områden med socialt engagemang som röd tråd genom yrkeslivet: Gerhard Larsson.
   Styrelsens motivering: Du har med entusiasm och utomordentlig skicklighet genomför en djuplodande och omfattande missbruksutredning, vilket inte bara belyser beroendemedicinens kärnverksamhet utan även tillför konstruktiva förslag som kommer beroendepatienten till godo.
   Läs om Gerhard Larssons spännande liv i Bulletin 1 2013.

Gerhard Larsson. Foto Bengt Sternebring