Ökat cannabisintag har lett till ökade akutmedicinska problem

Den legala och medicinska förändringen av cannabis i USA har nu visat sig i cannabisrelaterade akuttillstånd som lett till att akutvården uppsökts.

I en nyligen publicerad nationell studie har en forskargrupp gått igenom hur akutmottagningarnas statistik när det gäller cannabispatienter sett ut mellan 2006 till 2014 och från 2016 till 2018.

Resultatet visar att cannabisrelaterade akutbesök ökade årligen med 12,1 procent mellan 2006 och 2014 (12,3 till 34,7 akutbesök per 100 000 invånare). Från 2016 till nästkommande år var ökningen 17,3 procent (p<0.05) och från 2017 till 2018 var ökningen 11,1 procent (p<0.05). Ökningen gällde för såväl män som kvinnor.

Från 2017 till 2018 fann man en signifikant ökning inom två åldersgrupper, de mellan 0 och 14 år och de som var över 25 år.

Författarna gör konklusionen att det finns allvarlig ökad risk för medicinska akuttillstånd som kräver läkarintervention för framför allt vissa subgrupper och då inte minst de unga. Cannabis har genom lagstiftningen ökat i tillgänglighet och därmed ökad användning men också att marknaden har försetts med många olika cannabisprodukter (som godis). Det finns anledning att förvara cannabisprodukter säkert och ta fram strategier för att förhindra unga att börja med cannabis.

doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109288

Relaterade